A két gonosztevő

Végül messiási prófécia teljesedett abban, hogy Jézust két elítélt közé feszítették. A próféta tudniillik ezt írta róla: „bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért”. (Ézsaiás 53:12)

Hárman szenvedtek a kereszten egymás mellett, de mindegyik másképpen. Az első átvette a csúfolódók stílusát, és maga is csúfolódott. A másik nemcsak bűnvallomást tett, ahogy a zsidók elvárták a halálraítélt embertől, hanem hitvalló módon fordult Jézus felé. (Lukács 23:39) Ő az első a két ember közül, aki Jézus keresztjének közvetlen közelében nyerte el az örök életet. (Lukács 23:43) A harmadik szenvedő maga Jézus, aki a kereszten is azt teszi amit mindig is tett, hirdeti az Úr kedves esztendejét. (Lukács 4:19) Isten Fia, teljes hatalommal hirdet bűnbocsánatot, legyőzi a halált, és életet ad annak, aki hittel befogadja őt.

Prof. Dr. Szilvási József

Facebook Comments