A megfeszítés

A rómaiak a kivégzést a városfalakon kívül, de forgalmas út mellett hajtották végre. Jézust az Efraim-kapu előtt, a tenger felé vezető út mellett feszítették meg. A hely neve, görögül Koponya-hegye. Mivel Barabbás helyett Jézust „nevezték ki” a lázadás vezérének, az Ő keresztje fölé illesztették a „titulust”, ami tartalmazta a vádat: „EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA”. A zsidók érezték a titulusban megfogalmazódó iróniát, ezért szerették volna megváltoztatni a szöveget, Pilátus azonban elutasította kérésüket. Lukácsnál a feliratnak, csakúgy, mint az elhangzó gúnyolódásnak krisztológiai üzenete van, Lukács keresztény hitvallást lát benne. Mostantól kezdve a keresztények úgy tekintenek Jézusra, mint Isten országának Királyára. „Mióta a kereszt feliratán megjelent az, hogy ő a messiási király, a Krisztus, azóta a kereszténység nyomatékosan hangsúlyozza, hogy Ő a Krisztus” (Prőhle Károly).

Krisztológiai funkciója van a főemberek csúfo-lódó szavainak is: Jézus másokat megmentett, magát nem menthette meg (Lukács 23:35). Jézus Valóban. Jézus Krisztus csak azon az áron menthette volna meg magát, ha veszni hagyta volna az emberi családot. Nem volt harmadik út.

Prof. Dr. Szilvási József

Facebook Comments