Fedezzük fel azt, Aki betölti az űrt

“Tudom kinek hittem!” Ezek voltak többek között Ellen White utolsó szavai halála előtt néhány nappal. Hálás vagyok Istennek, hogy most én is elmondhatom ugyanezt. Ez azonban nem volt mindig így.
Katolikusként nőttem fel, és gyakran küzködtem azzal, hogy értelmet találjak abban, amit a katekizmus osztályban vasárnaponként nekünk tanítottak. Isten nem egy közeli barát volt, hanem egy távoli és közömbös lény valahol a világűrben.

Amikor megkérdőjeleztem amit tanítottak, azt mondták, hogy “egy jó katolikus lány” nem kételkedik, hanem hisz. Ezért folytattam mindazt, amire tanítottak. Hétről-hétre, évről-évre részt vettem a misén, gyóntam és vezekeltem, és mindent megpróbáltam, hogy jó lány legyek.

Mindezt addig tettem, míg egy napon édesapám hirtelen meghalt. Akkor tizenhét éves voltam. Lesújtva és mérgesen elmenekültem Istentől és mindentől, ami lelki természetű, és züllött életet kezdtem élni.

De nem ez lett a vég, mert Istennek volt egy terve velem.

“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.”
(Jeremiás 29:11-13)

Végül, miután éveken keresztül próbáltam betölteni az űrt a szívemben a világ dolgaival, Isten megérintett és magához vont engem egy barátommal való bibliatanulmányozás által.

Ahogy tanulmányoztam és egyre többet megtudtam Jézusról, a tízparancsolatról és a nagy küzdelem történeteiről, ezek olyannyira megérintettek, hogy szavakkal ki sem lehet fejezni. Tudtam, hogy megtaláltam azt, ami betölti az űrt a szívemben és az életemben. Ez nemcsak elmélet volt, vagy szabályrendszer, amit követnem kell, hanem egy Személy. Egy személyes közösség a világmindenség Urával, Jézus Krisztussal.

Természetesen áldozattal járt Jézus és a tanult igazságok követése. Katolikus családom nem értett meg, és gyakran kritizálta új életmódomat és hitemet. De Isten békét adott nekem az Ő Igéje által, és amikor hozzá kiáltottam, mindig meghallgatta erőtelen fohászomat.

Ma édesanyám, aki még mindig katolikus, “Boldog szombatot” kíván nekem, és tiszteletben tartja hitemet. Látja azt a békességet amellyel rendelkezem, még az élet viharai közepette is. Isten szava igaz! Igazi reménységet ad mindannyiunknak. Csak teljes szívünkből keresnünk kell Őt. Ha ezt megtesszük, rátalálunk.

Szívből jövő imádság:
Drága mennyei Atyánk! Közülünk egyesek hetednapi adventista hitben nőttek fel, de néhányan csak egy pár év óta ismerünk Téged. De mindannyiunknak szükségünk van egy mélyebb közösségre Veled. Kérünk töltsél be jobban a Te Szentlelkeddel! Kérünk, taníts minket imádkozni és igazán keresni a Te orcádat. Kérünk töltsd ki a megígért késői esőt a te egyházadra, amely a Te erőd által milliókat érhet el világszerte, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ki vagy Te a valóságban. Köszönjük, hogy meghallgatod ezt az imát. Ámen.

Kat Taylor

Facebook Comments