Láttam, ahogy a lányom átvette a hit fáklyáját

A lányom, Elise, hatalmas problémával nézett szembe ezen a tavaszon.

Szeretett volna elmenni a nyáron pár különórára, hogy felkészüljön az ősszel kezdődő első szemeszterére a Weimar Egyetemen, Kaliforniában. Viszont egy 10 hetes könyvevangélizációs programon is részt szeretett volna venni. Mindkettőt nem vállalhatta el.

Sokszor hosszasan beszélgettünk és imádkoztunk együtt, miközben ő befejezte középiskolai tanulmányait a Weimar Akadémián. Elise ott maradt volna a nyári kurzuson, de ekkor ellátogatott az iskolába egy személy, aki diákokat toborzott könyvevangelizációs munkára. Elise szívében feltámadt a vágy, hogy jelentkezzen, én pedig bátorítottam, hogy imádkozzon tovább, és keresse Isten akaratát.

Végül, egyik este Elise újra Isten elé hozta nyári terveit ebben az imában: „Mennyei Atyánk ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Akiknél az Istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kusza szálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény.” (A nagy orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 347. o.)

A következő napon az evangélizációs csapat vezetője azt mondta Elise-nek, hogy nem szükséges egész nyáron velük tartania, hanem elég csak addig, amíg elkezdődnek a nyári órái. Ez egy ritka lehetőség, amit csak pár tanulónak engednek meg.

Elise arca, ahogy abban a pillanatban láttam, örökre belevésődött a szívembe. Isten különleges gondoskodása tükröződött rajta, és a szolgálat izgalma sugárzott róla. Az öröm és csodálat ragyogott rajta azért, amit Isten tett vele.

Azon a napon láthattam a hosszú évek sok-sok imádságának és a nevelésemnek a gyümölcsét, hiszen a hitem fáklyáját átvette egy új nemzedék, az én lányom. Az én hitem az ő hitévé vált egyetlen csodálatos pillanatban.

Megkaptam azt az ajándékot, amire egy szülő vágyik: láttam, amint drága gyermekem bizonytalan léptekkel elindul a hitben, és aztán egyre biztosabb és erősebb lesz az Úrban, ahogy vár Istenre, figyel rá, dicsőíti Őt, és imádkozik. Ma Elise sokkal szerelmesebb Istenbe és jobban csodálja Őt, mint eddig bármikor!

Teri Salvador

Facebook Comments